BEZIELING
Over onze Odyssee in de Beleveniseconomie

We zijn naarstig op zoek naar gevoelsmatige ervaring. Dat is onder andere het gevolg van het vacuüm waarin de ontwikkelingen ons hebben gebracht. Toch willen we het gevoel hebben dat we greep hebben op ons leven, iemand zijn en LEVEN! We vormen daarom een markt van jewelste voor beleving.
De Beleveniseconomie is niet alleen een cultuurfilosofisch, maar ook een psychologisch interessant fenomeen, omdat zij nodig is voor onze overleving. De laatste eeuw is alles wat we kennen omgewoeld (normen, waarden, instituten, kennis etc.), en we hebben alles wat we in huis hadden uitbesteed aan machines, als in een pact met de duivel(?), in ruil voor ‘goddelijke’ eigenschappen als alwetendheid, alom aanwezigheid en eeuwige jeugd.
De dood in de pot is dat. Als reactie zie je ook tekenen, die in het boek worden beschreven,voor een nieuwe benadering, waarin het kijken naar jezelf wordt omgezet in een kijken naar buiten. Alleen wordt dat buiten multidimensioneel, want we gaan ook nog anders denken, waarnemen en voelen, waardoor we meer ruimte krijgen en vermoedelijk ook meer verbinding. Klinkt wollig,maar er zijn concrete aanwijzingen in de ontwikkelingen van onze voorkeuren: Harry Potter, Pokemon, etc, we zullen anders gaan kijken naar moed en helden, beelden, schoonheid, energie, echtheid en een anderoog krijgen voor dimensies.
Onze innerlijke revolutie drang bereidt ons voor op een nieuw overlevings-programma. ICT helpt ons, zoals ook alle belevingsaanbiedingen.

Individuelecoaching

Als mensen zich ontwikkelen kunnen, zich goed in hun vel voelen, en goed passen in hun werk en organisatie, kan een coach plezier delen van zijn of haar inspanningen met de betrokkenen.
Met haar achtergrond uit de psychologie, haar counselings ervaringen en kennis uit de groepsdynamica en organisatiepsychologie (opleiding en human resource management) en met haar commerciele, strategische en communicatieve ervaring is Susanne Piet de ideale coach. Zij werkt met gesprekken, coaching on the spot en online, oefeningen, trainingen.
Zij coacht personen individueel en in groepen, op haar landgoed of in haar villa aan zee in Normandie.

Coach de Coach

Voor coaches die juist van hun opleiding komen, of voor hen die al adviseren en trainen maar aan coaching willen, is deze training evenzeer bedoeld als voor managers die professioneel hun mensen willen coachen. Er is een frisse werkwijze aan verbonden in een collegiale open sfeer, die de kans biedt om oefeningen, stijlen en benaderingen uit te proberen en vrij te evalueren. Het programma wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers. Voorts worden aanvullende cases en rollenspelen gemaakt en intervisie gepleegd in samenwerking met de opdrachtgever.

Beoogd resultaat

 • Groter inzicht in leer en acceptatieprocessen van anderen
 • Gevoel voorontwikkeling van anderen ontwikkelen.
 • Vermogen ontwikkelen om op juiste momenten te intervenieren
 • Grotere beheersing van processen en eigen invloed ontwikkelen en leren ontplooien
 • Zakelijkheid en emotionaliteit integreren in aanpak.
 • Vermogen tot maken en opfrissen van persoonlijke opdrachten, leer- en trainingsprogramma's

Programma + Materiaal

Hetprogramma bevat ondermeer: 

 • Luister-en diagnose-oefening, tevens kennismaking (inde groep) 
 • Nabespreken: relatie en inhoud,referentiekader, doelstellingen, wederzijdse invloed
 • Beïnvloedingsmogelijkheden. Interventies inzetten
 • Nabespreken toepassingsmogelijkheden
 • Gebruik van coachingsgesprekken en geven van opdrachten
 • Leren structureren van coachingsprogramma voor team
 • Weerstanden: het spelen van een case
 • Relatie en wisselwerking: hoe inhoud van relatie leren scheiden
 • Geduld, inzicht en invoeling in emoties, rollenspel
 • Maken van contract met opdrachtgever +onderhandeling
 • Maken van coachingtrajectindividueel
 • Introductie van intervisie-systeemvoor eigen gebruik

Susanne Piët leerde 10 jaar aan de Universiteit van Amsterdam aan Studenten psychologie,sociologie, antropologie en pedagogie gesprekstechnieken en couselingstechnieken. Zij coacht al meer dan vijftien jaar directieledenen directieteams, managers, alsmede bestuurders van bedrijven,organisaties, stad en provincie. Tevens coacht zij bekende Nederlandersen Vlamingen. Een groot voordeel is dat zij van veel markten thuis is.