Portfolio: Ervaringen Bureau

Advisering strategie
Adviezen kunnen zich uitstrekken over de interne organisatie zoals bijvoorbeeld bij Architektenbureau Merkx en Girod, over de communicatie, zoals bijvoorbeeld bij Unilever International en Philips Lighting International of over de marktbenadering.
Advisering over de marketingstrategie in programmering en marktbenadering van de Belgische commerciele omroep VTM leidde mede tot oprichting van de jeugdzender Jim, een experimenteertuin voor jongeren, waarin jong talent zich kan ontwikkelen en waarin de markt van jongeren kan worden onderzocht, compleet met de potentie van nieuwe media daarin. In het vervolg op het advies heeft Susanne Piet het presentatorenteam van Jim in de beginperiode ook gecoacht.
Lees hier meer over!

Advisering van de VHP, vakvereniging voor Hoger Opgeleid Personeel, zowel naar de markt als intern organisatorisch.
Ontwikkeling nieuwe management stijl en coaching in het kader daarvan van de Iglo Mora organisatie (onderdeel van Unilever) gevestigd in Nederland en Belgie.
Organisaties die verder van adviezen hebben gebruik gemaakt zijn het Holland Festival, gemeente Amersfoort, gemeente Oss, gemeente Winterswijk, gemeente Amsterdam, Raad voor de Cultuur.


Crisiscommunicatie
Susanne Piet heeft zich ook gespecialiseerd in advisering en begeleiding van crisiscommunicatie in speciale en delicate gevallen waarin het normale handboek niet meer toereikend is.
Organisaties die van haar begeleiding hebben geprofiteerd zijn onder meer Honig, Philips, Unilever (food en wasmiddelen), KPMG, Gemeente ’s Hertogenbosch.

Visie op afstemming
De ervaring in beheersing van processen die moeten leiden tot een door de maatschappij en betrokken actoren gedragen politieke beslissing is ondermeer opgedaan in het project PMR in Nederland.

SP-Visie op zo’n begeleiding:
Consistentie in strategie van procesbeheersing (het resultaat is niet de inhoud van de beslissing maar de beheersing van het proces, dat wil zeggen: het kiezen van de juiste stappen in de juiste volgorde, het regisseren van het tempo en de fasering, momenten van versnelling of vertraging, aandacht of juist rust) vormt de basis. Die moet vertrouwd en herkend kunnen worden, zowel door de leden van het projectteam zelf als door de betrokken partijen, organisaties en overheden.
Dat betekent dat naast de inhoudelijke inspanningen van onderzoek en dergelijke aanzienlijk veel energie zal moeten gaan zitten in de verzorging van de communicatie. Die begint met het opbouwen van planningsstructuur over tijd en bestanden van relaties (waarin geen lacunes mogen zitten), alsmede met het opbouwen van vertrouwen door succesvol relatiebeheer, extern, maar ook intern. Het vermogen van luisteren, vragenstellen en een klimaat scheppen waarin problemen besproken kunnen worden in goede atmosfeer, zal cruciaal zijn voor dit proces, waarin verschillen in cultuur tussen Nederland en Vlaanderen tevens overbrugd kunnen worden. Dat vermogen moet vooral in het team worden ontwikkeld, dat bovendien team moet kunnen worden. Daarvoor zullen inspanningen moeten worden verricht en investeringen worden gedaan. Verder zullen rapporten en andere communicatiemiddelen niet alleen correct verzorgd moeten zijn, maar ook smaakmakend kunnen zijn, zodat de associatie met de vraagstukken niet per definitie problematisch hoeft te zijn.